Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego hangaru obsługi i naprawy silnika F100-PW-229

W dniu 22.09.2020 r. na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanego hangaru obsługi i naprawy silnika F100-PW-229.

Uroczystości przewodniczyli Dowódca 31. BLT płk pil. Norbert CHOJNACKI oraz Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu płk Tomasz JANUSZ. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną liczba osób uczestniczących w przekazaniu obiektu została ograniczona.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Dowódcę Eskadry Technicznej mjr Sławomira SZRAMĘ. Na wstępie Dowódca Bazy podziękował za efektywną działalność klucza obsługi i naprawy silnika (koins), dzięki której możliwa jest realizacja zaplanowanych operacji lotniczych. W trakcie swojego przemówienia Dowódca podkreślił jak ważne jest zaangażowanie personelu koins w naprawę i obsługę silnika F100. W swoim wystąpieniu Szef WZI, zapoznał zebranych z przebiegiem prac, których końcowym efektem jest nowo oddany do użytku obiekt.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pomieszczeniami nowoczesnego hangaru obsługowo-naprawczego. Podczas obchodu, zaprezentowano między innymi nowoczesne stanowiska naprawy horyzontalnej i wertykalnej silnika F100-PW-229, podręczny magazyn części zamiennych, a także część biurową i socjalna hangaru oraz nowoczesną salę audiowizualną, która jest niezbędna do prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu naprawy silnika F100 i samego samolotu F-16.

W hangarze, personel klucza obsługi i naprawy silnika 31. BLT wykonywać będzie obsługi i naprawy silników odrzutowych F100-PW-229, które zabudowane są na wszystkich samolotach F-16 eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Źródło: 31. BLT

Tekst i zdjęcia: kpt. Michał MILLER