Kolejne kraje zbroją się w Bydgoszczy

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM debiutują na nowych zagranicznych rynkach. Tym samym bydgoski producent umacnia się na pozycji eksportowego lidera polskiej zbrojeniówki. Powstające w Bydgoszczy materiały wybuchowe to jeden z hitów eksportowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trafiają nie tylko do krajów europejskich, ale również do klientów z Azji czy Stanów Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach produkty bydgoskiej spółki zadebiutowały na nowych rynkach. Do Arabii Saudyjskiej przekazano po raz pierwszy polski trotyl, do odbiorcy azjatyckiego zaś partię heksogenu. Na transport w najbliższym czasie czeka oktogen dla Republiki Południowej Afryki. Zamówienia w Nitro-Chemie złożyli także klienci z Portugalii i Wysp Owczych, a współpracą zainteresowani są kolejni partnerzy z takich krajów jak Egipt czy Indie.

Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię budowy silnej firmy o międzynarodowym zasięgu i uznaniu. Rok 2020 jest okresem wzmożonej ekspansji zagranicznej i poszukiwania nowych klientów z sektora cywilnego oraz wojskowego. Dokładamy starań, aby pomimo
pandemii, zachować ciągłość oraz terminowość dostaw dla naszych dotychczasowych i nowych partnerów –
mówi Krzysztof Kozłowski, Prezes Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

Należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej NITRO-CHEM jest największym producentem trotylu w Europie oraz krajowym liderem w zakresie eksportu broni i materiałów wybuchowych. Firma zaopatruje również polską armię w pociski artyleryjskie, czołgowe, moździerzowe, ładunki trotylowe czy miny przeciwpancerne.

Źródło / Autor: NITRO-CHEM