Pomimo zakazu lotów pasażerskich Katowice Airport utrzymuje zdolności operacyjne