Certyfikacja żołnierzy PKW KFOR

Od 20 do 24 kwietnia 2020roku na terenie garnizonu Łęczyca odbyła się certyfikacja żołnierzy wyjeżdżających na XLII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR.

W zajęciach uczestniczyli żołnierze z 1 batalionu kawalerii powietrznej z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy stanowią trzon KFOR, Żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych oraz innych jednostek wojskowych wchodzących w skład komponentu. Dowódcą komponentu jest ppłk Maciej Bańkowski.

Certyfikacja miała na celu sprawdzenie żołnierzy do wykonywania zadań w ramach misji w Kosowie.

W trakcie certyfikacji żołnierzy poddano sprawdzianowi m.in.: wykonywania patroli, wystawiania posterunków kontrolnych, wzywania wsparcia lotniczego w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej z użyciem procedury MEDAVAC oraz tłumienia zamieszek. Zajęcia były także świetną okazją do rozwinięcia systemu dowodzenia i łączności oraz sprawdzenia jego działania przy znacznych odległościach.
W niedługim czasie wszyscy żołnierze przegrupują się w rejon misji celem realizowania zadań mandatowych w Republice Kosowa.

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska, FoxTwo.pl