Ramstein Alloy-20 za nami

Od przechwycenia samolotu transportowego C-27 Litewskich Sił Powietrznych, który utracił łączność rozpoczęły się w poniedziałek 20 kwietnia dwudniowe ćwiczenia pk. Ramstein Alloy-20 organizowane przez NATO Allied Air Command.

W ćwiczeniu oprócz polskich F-16 stacjonujących w Bazie Lotniczej w Amari w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 9, brały udział siły powietrzne państw NATO takich jak Belgia, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy oraz spoza sojuszu – Finlandia i Szwecja.

W ramach ćwiczenia doskonalono interoperacyjność Sił Powietrznych tych krajów w realizacji następujących zadań: przechwycenie i eskortowanie statków powietrznych, które utraciły łączność, tankowanie w powietrzu, naprowadzanie samolotów przez CRC państw bałtyckich oraz dowodzenie siłami poprzez samolot E-3A AWACS, walki powietrzne.

Polscy Piloci wykonywali między innymi misje przechwycenia samolotu pozorującego naruszenie przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich. Zadanie polegało na przejęciu eskortowania samolotu C-27 od belgijskiej pary dyżurnej w powietrzu i doprowadzenie go do lądowania na lotnisku w Amarii. Kolejnym elementem doskonalącym umiejętności naszych lotników było zadanie polegające na przeprowadzeniu rozpoznania statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni powietrznej poprzez zrobienie dokumentacji zdjęciowej oraz rozpoznania typu statku powietrznego i posiadanego uzbrojenia.

Najciekawszym epizodem ćwiczenia były oczywiście walki powietrzne, w których samoloty na przemian występowały w roli blue forces lub red forces. W ćwiczeniu brały udział myśliwce F-16, F-18, JAS-39, Eurofighter.

Tekst: mjr Tomasz Antkowiak
Zdjęcie: Piloci F-16