PZL-Świdnik wspiera służbę zdrowia

PZL-Świdnik podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w sprawie wsparcia lokalnego systemu opieki zdrowotnej, aby wspólnie stawić czoła pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2

· 200 000 zł darowizny na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego

· Środki pomogą zwiększyć zdolność przeprowadzania testów w kierunku wykrycia wirusa SARS CoV-2 u osób z terenu Lubelszczyzny

· PZL-Świdnik wprowadził szereg środków w celu zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa pracownikom w swoich zakładach produkcyjnych

PZL-Świdnik, będąca częścią Grupy Leonardo zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie przekazując 200 tys. złotych na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego. Środki te zostaną wykorzystane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie na wyposażenie laboratorium analitycznego w specjalistyczny sprzęt i testy do automatycznej izolacji koronawirusa. Dzięki tym środkom możliwe będzie zwiększenie liczby testów wykonywanych w kierunku wykrycia obecności SARS CoV-2 u osób z terenu Lubelszczyzny.

PZL-Świdnik, będąca częścią Grupy Leonardo, już w drugiej dekadzie lutego wprowadziła zapobiegawcze środki ochrony pracowników wykorzystujące pierwsze doświadczenia z działań podjętych przez Leonardo we Włoszech i na innych obszarach geograficznych, tj. jeszcze w okresie poprzedzającym pierwszy zarejestrowany przypadek SARS CoV-2 w Polsce.

Od samego początku Leonardo nieprzerwanie prowadzi swoją działalność operacyjną na wszystkich obszarach geograficznych, podtrzymując niezbędne i strategiczne działania przemysłowe, które są również niezbędne, aby stawić czoła Covid-19 wszędzie na świecie, jednocześnie wdrażając odpowiednio dostosowane środki bezpieczeństwa. Podobnie PZL-Świdnik kontynuuje działania operacyjne, wprowadzając odpowiedni zakres środków bezpieczeństwa. Kierownictwo stale monitoruje rozwój sytuacji w Polsce i odpowiednio dostosowuje warunki pracy, aby chronić pracowników podczas pandemii.

Środki przyjęte w zakładach PZL-Świdnik obejmują między innymi indywidualny pomiar temperatury przy wejściu głównym, zainstalowanie dozowników ze środkiem dezynfekującym w pomieszczeniach, większe obostrzenia i ograniczenia dostępu gości, zapewniono maski i rękawiczki pracownikom, wprowadzono wymóg zachowania minimalnej odległość 1,5 m między ludźmi, reorganizacja pracy , zmiany i przerwy na posiłki, podział na strefy w halach produkcyjnych, praca z domu, odpowiednio, tam gdzie jest to możliwe, internetowa usługa medyczna i możliwość zadawania pytań przez pracowników dotyczące SARS CoV-2 i pandemii.

Zarząd PZL-Świdnik współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie i stale monitoruje sytuację w celu odpowiedniego dostosowania środków bezpieczeństwa.

Komponenty strukturalne produkowane w Świdniku są szeroko stosowane w najnowocześniejszych modelach śmigłowców używanych na całym świecie do wspierania medycznych operacji lotniczych i nadzoru w zagrożeniu Covid-19, w tym między innymi AW139, AW169 i AW101. Śmigłowce AW139, AW169 i AW101 były pierwszymi, które wykorzystano w odpowiedzi na zagrożenie w niektórych najbardziej dotkniętych rejonach geograficznych, ustanawiając wszystkie nowe standardy bezpiecznego transportu pacjentów.

Źródło / Autor: PZL Świdnik
Zdjęcie: PZL Świdnik