gen. Tytus Krawczyc

W piątek, 24 stycznia zmarł generał dywizji pilot Tytus Krawczyc. To zasłużony pilot wojskowy, były dowódca Wojsk Lotniczych. Pogrzeb generała Krawczyca będzie w czwartek, 30 stycznia o godz. 13.30 w Kwaterze Lotników na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu.

Generał Krawczyc urodził się 5 października 1930 roku w Sielewiczach w województwie nowogródzkim. Po ukończeniu gimnazjum ochotniczo wstąpił do wojska. W 1948 r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył dwa lata później. Oprócz OSL ukończył – z wyróżnieniem – Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie, a w 1975 r. Wojskową Akademię Sztabu Generalnego w Moskwie. W latach 1970-73 był dowódcą 2 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile. 29 lipca 1977 r. otrzymał nominację na stanowisko dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku oraz został awansowany do stopnia generała brygady. Później był m.in. zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw liniowych.
Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, a ukoronowaniem kariery lotniczej był awans do stopnia generała dywizji i objęcie 12 maja 1983 roku funkcji dowódcy Wojsk Lotniczych. Był nim do 4 września 1989 roku. Kilkanaście dni później przeniesiony został do służby dyplomatycznej i wyznaczony na stanowisko attaché wojskowego i lotniczego w Ambasadzie RP na Węgrzech. W marcu 1993 roku przeszedł w stan spoczynku. Spędził w powietrzu jako pilot 3520 godzin, w tym 1712 na samolotach odrzutowych. Wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Komandorskim i Orderem Odrodzenia Polski. W latach 1972-1976 był posłem na Sejm RP.

Tekst /  Zdjęcie: Andrzej Górczyński