Pierwsi podchorążowie kończą szkolenie praktyczne na Bielikach

Po ośmiu miesiącach intensywnej nauki i wielu godzinach spędzonych w powietrzu oraz na symulatorach, w dniu 29 listopada br. w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego zakończyło się praktyczne szkolenie podchorążych dęblińskiej Szkoły Orląt.
Spośród studentów wojskowych IV i V roku Lotniczej Akademii Wojskowej szkolących się w pilotażu na wszystkich rodzajach statków powietrznych będących na wyposażeniu 41 oraz 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, była grupa 4 podchorążych, którzy jako pierwsi w historii polskiego lotnictwa zasiedli za sterami samolotów M-346 Bielik.

Zanim jednak rozpoczęli trening w powietrzu, musieli przejść intensywne szkolenie naziemne. Zadaniem młodych pilotów było opanowanie zasad eksploatacji, budowy a także funkcjonowania wszystkich systemów Bielika. Ponadto, musieli zapoznać się z procedurami wykonywania lotów, komunikacji radiowej oraz charakterystyką lotniska.

Bardzo ważnym elementem programu było szkolenie w Ośrodku Szkolenia Symulatorowego 41 BLSz. Dzięki nowoczesnym symulatorom samolotu M-346, podchorążowie regularnie ćwiczyli wszystkie czynności związane z lotem. Jednym z trzech symulatorów bardzo pomocnym w przygotowaniu podchorążych do lotów, był symulator sytuacji awaryjnych EPT (Emergency Procedure Trainer). Pozwolił on przećwiczyć przyszłym lotnikom zachowanie w sytuacjach nagłych. Zadaniem kompleksowego symulatora lotu FMS (Full Mission Simulator) i symulatora zadań częściowych FTD (Flight Training Device) było przygotowanie do wykonywania różnego rodzaju misji powietrznych. System symulacji taktycznej ETTS (Embedded Tactical Training System) pozwolił łączyć trenujących w nich pilotów w ramach jednej, wspólnej misji lub walki powietrznej, symulując uzbrojenie oraz zagrożenia z powietrza.

Zaangażowanie instruktorów i trud włożony w przygotowanie i proces realizacji szkolenia w wymierny sposób pomogły podchorążym zdobyć umiejętności pilotowania samolotu odrzutowego w lotach z widocznością oraz według wskazań przyrządów, jak również lotów taktycznych Air-to-Air oraz lotów na małej wysokości.

Podchorążowie 6 grudnia br. będą uroczyście promowani na pierwszy stopień oficerski. Po stawieniu się do przydzielonych jednostek będą doskonalić sztukę pilotażu, a zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób będą mogli wykorzystywać w codziennym pełnieniu obowiązków służbowych w powietrzu i na ziemi.

Zdjęcie i tekst: por. Ewa Złotnicka / 4 SLSz