II Rzeczypospolita okiem polskich lotników: Warszawa