WSOSP: W Szkole Orląt o przyszłości szkolnictwa wojskowego

Dydaktyka i badania na najwyższym poziomie, najlepsza kadra naukowa, elitarne placówki eksperckie kształtujące jednocześnie etos służby i postawy patriotyczne oficerów wojska polskiego – takie mają być uczelnie wojskowe by ich działalność była odpowiedzią na bieżące potrzeby armii – podkreślił prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz Stanu w MON, na spotkaniu Rektorów-Komendantów wojskowych szkół oficerskich i akademii, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Gospodarzem spotkania był Rektor-Komendant WSOSP generał brygady pil. dr Piotr Krawczyk.

Odprawa była nie tylko podsumowaniem dotychczasowych działań uczelni wojskowych, ale przede wszystkim okazją do przedstawienia ich przyszłości, kierunków rozwoju, polityki naukowej oraz wizji kształcenia oficerów.

Dobre szkoły wojskowe stanowią najcenniejszy zasób Wojska Polskiego – podkreślał minister Fałkowski przedstawiając w swoim wystąpieniu główne wyzwania przed jakimi stoi dziś polskie szkolnictwo wojskowe. Zaakcentował przede wszystkim wagę inwestycji w innowacyjność i jakość poziomu nauczania a także w szereg aktualnie realizowanych na uczelniach wojskowych programów modernizacji technicznej.

Miejsce odprawy nie jest przypadkowe, bo to właśnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych rozwija się najszybciej a skala inwestycji jest tu obecnie największa. To nakłady wielomilionowe – akcentował prof. dr hab. Fałkowski. Minister podkreślał, że plany dotyczą głównie zaplecza dydaktycznego i socjalnego, ale obejmą również bazę sportową oraz wyposażenie uczelni w trenażery i pomoce szkoleniowe.

Dodatkowo, Szkoła Orląt będzie mogła niebawem korzystać z kolejnego wojskowego lotniska, ponieważ dęblińskie jest w tej chwili najbardziej obciążonym w Polsce. Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą to dla nas kluczowa inwestycja i szansa na rozwój uczelni. Pod koniec roku przejmiemy je od resortu obrony narodowej a w 2018 roku rozpoczniemy tam szkolenie – podkreślał podczas odprawy gen. Krawczyk.
Kluczowym elementem naszej działalności jest szkolenie lotnicze, realizowane przez Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego. A żeby mógł się on rozwijać, potrzebuje przestrzeni. Lotnisko w Dęblinie wyczerpało już swoje możliwości. Ilość startów i lądowań, jaka tu jest realizowana, nie mieści się w statystykach żadnych innych baz lotniczych – podkreślał Rektor-Komendant WSOSP.

Prestiż uczelni wojskowych będzie budowany również dzięki nawiązywaniu współpracy międzynarodowej a jednym z głównych obszarów ich rozwoju, będzie implementacja najlepszych rozwiązań, wykorzystywanych w największych uczelniach światowych. Szkoła Orląt ma być ważną uczelnią nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

Szkoła ma być nie tylko kuźnią pilotów czy kontrolerów ruchu lotniczego, ale również punktem referencyjnym dla naszych sojuszników. Kiedy przylecą tutaj lotnicy z USA, Wielkiej Brytanii albo Włoch, mają powiedzieć tylko jedno słowo: wow! – stwierdził minister Wojciech Fałkowski.

W Polsce działa obecnie pięć uczelni wojskowych: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, i Akademia Marynarki Wojennej . W nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 pięcioletnie studia wojskowe rozpocznie w nich 1150 kandydatów – o 390 więcej niż w poprzednim.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP