WSOSP: Program JTAC w Siłach Zbrojnych RP

W dniach od 9 do 19 maja połączony zespół akredytacyjny (Combined Standardization Team), składający się z przedstawicieli NATO HQ AIRCOM i US Joint Fire Support Executive Steering Committee (JFS ESC) prowadził wizytę akredytacyjną Programu JTAC w Siłach Zbrojnych RP, w tym Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W trakcie wizyty zespół akredytacyjny oceniał umiejętności i kwalifikacje instruktorów JTAC Ośrodka oraz jakość i poziom utrzymywania międzynarodowych standardów szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (JTAC). Dodatkowo oceniano możliwości symulatora VBS-2 wykorzystywanego w procesie szkolenia JTAC, który po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji umożliwi realizację części wymaganych naprowadzeń statków powietrznych w środowisku wirtualnym (SIM Virtual Environment).

Wstępne omówienie wizyty odbyło się w WSOSP 17 maja w Szkole Orlat i poprzedzało oficjalne podsumowanie, które odbyło się dwa dni poźniej w Dowództwie Generalnym RSZ.

W trakcie wystąpienia, przewodniczący zespołu wysoko ocenił polski Program JTAC, na którego czele stoi Koordynator Programu JTAC w SZ RP – Inspektor Sił Powietrznych. Podkreślono zaangażowanie poszczególnych struktur organizacyjnych SZ RP w rozwój programu, profesjonalizm kadry instruktorskiej oraz bardzo wysoki poziom szkolenia prowadzonego w OSzP TZKOP w Dęblinie, który jest jedynym akredytowanym ośrodkiem szkolenia JTAC w tej części Europy.

Ostatecznie zespół zarekomendował utrzymanie akredytacji Ośrodka oraz Programu JTAC w SZ RP na kolejne trzy lata.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP