DGRSZ: Szkolenie w górach 1dlot.

W dniach od 8 do 12 maja 2017 roku, personel latający 1 dywizjonu lotniczego z Leźnicy Wielkiej realizował szkolenie lotnicze w terenie górzystym wykonując swoje loty na śmigłowcach Mi-8, Mi-17 z lotniska aeroklubu w Nowym Targu.

Do szkolenia dopuszczeni są piloci, którzy zakończyli etap desantowania w ramach zastosowania bojowego, i aby ukończyć szkolenie w terenie górskim muszą wykonać ok. 12 godzin lotów.

Organizacja zajęć lotniczych w górach wynika z programu szkolenia personelu latającego i organizowane jest co najmniej raz w roku w każdej jednostce lotniczej wchodzącej w struktury 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Piloci 1dlot. w poprzednich latach w czasie szkolenia w górach latali również z lotnisk m. in. w Jeleniej Górze, Bielsku Białej oraz Arłamowie.

Personel latający w ramach swojego szkolenia wykonuje loty po trasie, do strefy, loty grupowe oraz lądowania w terenie przygodnym, np. koryta rzeki czy też góra Litwinka.

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak