WSOSP: Rektor-Komendant WSOSP na konferencji naukowej w Londynie

Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wziął udział w zakończonej w ubiegły piątek konferencji naukowej w Londynie pt.:”AIR MISSION PLANNING AND SUPPORT”.

Celem konferencji zorganizowanej z udziałem dowódców jednostek lotniczych państw NATO, przedstawicieli lotniczych organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich, wiodących mediów i światowych liderów sektora lotniczego było omówienie planowania i wsparcia misji powietrznych oraz interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi operacji połączonych, wspólnych ćwiczeń i systemów szkolenia w lotnictwie w świetle nowych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Tematem wystąpienia generała Krawczyka była rola Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w przygotowaniu personelu lotniczego dla polskich Sił Powietrznych, aspekty szkolenia lotniczego w WSOSP oraz zarys geopolitycznych interakcji, w które dynamicznie zaangażowana jest Szkoła Orląt.

Rektor-Komendant skierował również uwagę uczestników konferencji na szerokie spektrum wyzwań stojących zwłaszcza przed uczelniami wyższymi i sojuszniczymi ośrodkami szkolenia, działającymi w wielonarodowym środowisku i doskonalącymi utrzymanie wysokiego stopnia interoperacyjności personelu latającego sił powietrznych krajów NATO w celu realizacji szerokiego spektrum misji powietrznych.

Dyskusja odbywała się w formie paneli problemowych, poświęconych kluczowym kwestiom dotyczącym przygotowania personelu lotniczego misji powietrznych i połączonych wielonarodowych ćwiczeń prowadzonych w różnych miejscach w Europie i na świecie oraz planowania ich strategii i wsparcia w odniesieniu do wygenerowanych potrzeb NATO.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP