Konferencja „Ekstremalne Środowisko Pracy Pilota”

13 kwietnia br., w Małej Auli na Wydziale Lotnictwa WSOSP odbędzie się III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Kół Naukowych zatytułowana „Ekstremalne Środowisko Pracy Pilota”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Psychofizycznego Przygotowania do Lotów działające prze Zakładzie Wychowania Fizycznego WSOSP we współpracy z Kołem Naukowym Psychologii Lotniczej i Kosmicznej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja ponownie zgromadzi wiele znamienitych nazwisk ze świata nauki, takich jak płk w st. sp. prof. dr hab. Jan Terelak, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Stresu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dr Zdzisław Kobos z Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie. Głos zabiorą również prelegenci z USKW, WSOSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego w Warszawie.

Głównym celem Konferencji będzie zebranie wniosków niezbędnych do zastosowania w szkoleniu pilota oraz aspekt poznawczy najnowszej wiedzy wynikającej z przeprowadzonych badań w niżej wymienionych obszarach:

  • wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących ekstremalnych warunków w środowisku szkolenia podchorążych pilotów;
  • psychofizyczna kondycja w zakresie szkolenia ukierunkowanego i specjalnego;
  • charakterystyka cech temperamentnych pilota w aspekcie przygotowania sprawnościowego i operatorskiego;
  • testy dostosowania motorycznego w środowisku pracy pilota;
  • czynniki stresogenne w lotnictwie.

Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9:30, serdecznie zapraszamy wszystkich do wysłuchania ciekawych prelekcji!

Źródło: WSOSP

Grafika: WSOSP

Autor: Agnieszka Kossakowska