ILOT: Prace badawcze nad innowacyjnymi kompozytowymi wirnikami do śmigłowców ultralekkich

W marcu 2017 roku Instytut Lotnictwa podpisał umowę na kontynuację prac komercyjnych zleconych przez przedsiębiorstwo Gyro-Tech Innovation in Aviation Sp. z o.o., które realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Innowacyjne kompozytowe wirniki do śmigłowców ultralekkich” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ubiegłym roku zrealizowano już pierwszy etap prac na rzecz tego przedsiębiorstwa. Zlecenie dla Instytutu Lotnictwa miało charakter multidyscyplinarny, w ramach którego wykonano szereg prac m.in. przeprowadzono badania wytrzymałościowe próbek kompozytowych materiałów konstrukcyjnych, wykonano obliczenia obciążeń działających na łopaty oraz przeprowadzono analizy wytrzymałościowe MES dla struktury łopat. Ponadto obliczone zostały charakterystyki drganiowe łopat oraz przeprowadzono pomiary sztywności giętej i skrętnej dla pierwszych prototypowych egzemplarzy. Wykonane zostały dowodowe próby wytrzymałościowe części nasadowych, które potwierdziły wymagany zapas bezpieczeństwa nowych konstrukcji.

Miło nam poinformować że prototypowy wirnik został z sukcesem oblatany na śmigłowcu ultralekkim H3, belgijskiej firmy Dynali Helicopters – pierwszego komercyjnego odbiorcy tych wirników. Opinie pilotów są bardzo pozytywne i właśnie rozpoczyna się rozbudowany program prób w powietrzu. Jednym z etapów zlecenia było też opracowanie nowego profilu aerodynamicznego, przeznaczonego specjalnie do pracy na lekkich i ultralekkich śmigłowcach, co będzie nowością w tego typu konstrukcjach. Ten nowy profil stanowi podstawę kontynuacji prac nad nowymi, innowacyjnymi łopatami, które rozpoczynają się w tym roku z udziałem Instytutu Lotnictwa. Przedsiębiorstwo podpisało właśnie umowę na kontynuację prac badawczych, które realizowane będą w Zakładzie Transportu w Centrum Transportu i Konwersji Energii.

Źródło: ILOT
Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT