ILOT: Prace badawcze nad innowacyjnymi kompozytowymi wirnikami do śmigłowców ultralekkich