WSOSP: Podchorążowie uczcili pamięć bohaterów Akcji pod Arsenałem

W niedzielę 26 marca, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pododdział podchorążych pierwszego roku, dowodzony przez ppor. Jacka Piwońskiego uczestniczył w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Uroczystość ta powiązana była z obchodami 74 rocznicy Akcji pod Arsenałem, na pamiątkę której corocznie organizowany jest Ogólnopolski Harcerski Rajd Arsenał „Podaj dalej!”. Podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych stanowili asystę honorową obchodów pamięci o uczestnikach tamtych dni.

Wartę na Posterunku Honorowym pełnili: szer. pchor. Jan Rzadkiewicz, szer. pchor. Rafał Malinowski, szer. pchor. Borys Kaczmarek i szer. pchor. Piotr Skorupski.

Akcja pod Arsenałem (26 marca 1943) – jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów (pod kryptonimem „Meksyk II”), w trakcie której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Miała ona miejsce pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej i Długiej). Akcją dowodzili: całością Stanisław Broniewski „Orsza”, a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W akcji został śmiertelnie ranny Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”.

Źródło: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP
Autor: Agnieszka Kossowska