MON: Wpłynęły oferty na śmigłowce

MON informuje, że zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania na dostawy śmigłowców przeznaczonych dla wojsk specjalnych oraz dla Marynarki Wojennej, dzisiaj tj. 27.03 br., wpłynęły oferty zaproszonych do negocjacji dostawców.
Członkowie komisji prowadzących postępowanie już przystąpili do analizy dokumentacji ofertowej liczącej w każdym wypadku po kilkanaście tysięcy stron.

O wynikach prowadzonego, w trybie całkowitej poufności, postępowania opinia publiczna zostanie poinformowana niezwłocznie po jego zakończeniu.