PAŻP: Ruszył World ATM Congress w Madrycie

W stolicy Hiszpanii rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań sektora służb zarządzania ruchem lotniczym – World ATM Congress 2017. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze w nim udział.

Światowy Kongres ATM Madryt 2017 to zarówno konferencja, jaki i światowa wystawa, na której znaleźć można ekspozycje wiodących instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz dostawców tej branży. PAŻP – jako polska instytucja zapewniających służby żeglugi powietrznej (Air Navigation Services Provider – ANSP) uczestniczy w konferencji i w wystawie Światowego Kongresu ATM. Udział w tym wydarzeniu bierze Prezes PAŻP Janusz Niedziela wraz z kierownictwem Agencji.

Madrycka impreza jest ważna dla Agencji z jeszcze jednego powodu. 8 marca podpisane zostanie porozumienie pomiędzy iTEC DFS System Group a PAŻP i Oro Navigacija. Jest to koniec fazy przygotowawczej do wstąpienia do Sojuszu iTEC, w ramach którego tworzyć będziemy nowy system operacyjny.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, a także dostawca systemów, hiszpańska firma INDRA.

Spotkania i grupy robocze

Kongres w Madrycie to spotkanie całej branży ATM (Air Traffic Management), w tym także organizacji i stowarzyszeń, do których należy PAŻP.

Wczoraj prezes PAŻP Janusz Niedziela brał udział w Strategicznym Szczycie CANSO, na którym poruszany był temat strategii i przyszłości całej branży ATM.

Dziś prezes Niedziela spotkał się z dyrektorem UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise)Dmytro Babeichukiem, a następnie weźmie udział w obradach Komitetu Sterującego Grupy A6. Gościem obrad komitetu będzie europejska Komisarz ds. Transportu Violetą Bulc. Głównym celem spotkania jest koordynacja projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu SESAR, stworzonego w celu modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

World ATM Congress w Madrycie potrwa do 9 marca.

Źródło: PAŻP