DGRSZ: Przeciwlotnicy na poligonie w Ustce

Już od niemal tygodnia na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce trwa Zgrupowanie Poligonowe Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Żołnierze przez miesiąc będą wykonywali zadania ogniowe, oraz doskonalili praktyczne umiejętności podczas pracy na sprzęcie.

We wspólnym szkoleniu biorą udział żołnierze dywizjonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 8 Pułku Przeciwlotniczego, 12 Brygady Zmechanizowanej oraz baterii przeciwlotniczych z Brygady Wsparcia Dowodzenia i Morskiej Jednostki Rakietowej. Dowódcą zgrupowania jest kmdr Cezary Prus natomiast w roli jego zastępcy występuje szef obrony przeciwlotniczej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej płk Adam Luzyńczyk.

Podczas uroczystego rozpoczęcia przedstawiciele komendy poligonu oraz Żandarmerii Wojskowej zapoznali cały stan osobowy z zasadami, jakie będą obowiązywały w czasie szkolenia poligonowego. W krótkim przemówieniu dowódca zgrupowania powiedział, że najważniejsze dla niego są bezpieczeństwo oraz maksymalne wykorzystanie czasu szkoleniowego przytaczając starą maksymę – Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na polu walki. Następnym elementem były zajęcia instruktażowo metodyczne, na których zaprezentowano warunki bezpieczeństwa obowiązujące w czasie strzelań z wykorzystaniem amunicji bojowej.

– Zgrupowanie pododdziałów przeciwlotniczych jest spotkaniem specjalistów ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, co sprzyja wymianie doświadczeń oraz wdrażaniu innowacyjnych form szkolenia. Fakt ten, poza możliwością wykonywania wszystkich strzelań zarówno artyleryjskich i rakietowych sprawia, że czas spędzony na Usteckim poligonie jest dla przeciwlotników tak cenny. – podsumował płk Adam Luzyńczyk.

Źródło: DGRSZ
Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Frąckiewicz