ppłk Stanisław Nowak

W dniu 25 grudnia 2016 roku, zmarł w Swoim mieszkaniu, w Świdwinie ppłk Stanisław Nowak, zasłużony oficer Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i były pierwszy dowódca 19. batalionu radiotechnicznego ze Świdwina. Ś.p. ppłk Stanisław Nowak urodził się 14 września 1930 roku w Poznaniu. W maju 1952 roku wstąpił do Szkoły Radiotechnicznej (była to wtedy „supertajna” jednostka) w Beniaminowie koło Warszawy, którą ukończył w 1955 roku. Po ukończeniu Szkoły Radiotechnicznej został skierowany na Węzeł Radiotechniczny (WR) 11. DLM (od 1967 r. 3. DLM) do Świdwina, na stanowisko technika RLS P-20, a później został dowódcą tej stacji (WR początkowo podlegał pod 8. pułk obserwacyjno-meldunkowy ze Słupska, a później pod sztab 11. DLM ze Świdwina). Następnie został pomocnikiem dowódcy 19. krt ds. technicznych, a w latach 1963-1968 dowódcą 19. krt. W tym czasie pod 19. krt w Świdwinie podlegały RLP: w Goleniowie, Zegrzu Pomorskim, Pile i Sochaczewie. W latach 1968-1971 pełnił obowiązki dowódcy 19. brt. Po przeniesieniu 19. brt do Goleniowa, na początku 1972 roku wrócił do Świdwina na stanowisko pomocnika szefa Wydziału Operacyjnego 3. DLSzR. W latach 1972-1988 pełnił obowiązki starszego oficera ds. radiolokacji w WŁ i RUL 3. DLMB (od 1971-1985 – 3. DLSzR, a od 1985-1998 – 3. DLMB). W 1988 roku został przeniesiony do rezerwy. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 34, w Świdwinie. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła rodzina zmarłego, koledzy, przyjaciele i mieszkańcy regionu. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

płk dr inż. Henryk Czyżyk