Airbus i ENGIE Ineo zbudują przyszłą sieć komunikacyjną do kontrolowania francuskich wojskowych operacji lotniczych

Konsorcjum złożone z ENGIE Ineo jako głównego wykonawcy oraz firmy Airbus Defence and Space jako współwykonawcy otrzymało kontrakt DESCARTES STCA na zbudowanie sieci komunikacyjnej do kontrolowania operacji lotniczych francuskiego Ministerstwa Obrony. Ośmioletnia umowa podpisana z francuską agencją uzbrojenia (DGA) stanowi część programu DESCARTES.

DESCARTES STCA zapewni siłom zaangażowanym w operacje lotnicze bezpieczne usługi telefoniczne oparte na protokole IP, które umożliwią koordynowanie misji wojskowych z cywilną kontrolą ruchu lotniczego oraz sieciami NATO, przyczyniając się do realizacji koncepcji „wspólnego europejskiego nieba”. Kontrakt obejmuje projekt, wdrożenie i wsparcie operacyjnego systemu telefonicznego, a także systemu bezpieczeństwa spełniającego wymagania kontroli ruchu lotniczego w zakresie bardzo wysokiej dostępności i odporności na awarie. System zostanie wdrożony w około 60 lokalizacjach w kontynentalnej Francji.

Program DESCARTES przewiduje modernizację wszystkich sieci infrastrukturalnych francuskiego Ministerstwa Obrony w celu spełnienia rosnących wymagań w zakresie przepustowości i jakości usług, a także bezpieczeństwa cyfrowego. Program obejmuje usługi „ogólnego użytku” na potrzeby inicjatyw międzyresortowych, a także ściśle zabezpieczone usługi „odporne na awarie”, które mogą działać nawet w przypadku poważnego kryzysu, projektowane zwłaszcza pod kątem odstraszania nuklearnego, terytorialnego dowodzenia połączonymi siłami, ciągłego bezpieczeństwa powietrznego oraz kontroli ruchu lotniczego.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space