WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

Ujednolicenie zasad szkolenia i kwalifikowania personelu służb ruchu lotniczego oraz możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy w zakresie polityki wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych wraz z propozycją nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i proceduralnych w tym obszarze były przedmiotem spotkania Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka z prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Januszem Niedzielą.

Unikatowy zakres oferty szkoleniowej WSOSP jako uczelni wyższej w skali ogólnokrajowej stwarza możliwość takiego ujednolicenia systemów szkolenia aby zarówno wojskowi jak i cywilni absolwenci „Szkoły Orląt” gotowi byli do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez kadrę naukowo-dydaktyczną WSOSP szczegółowych informacji o planach i strategii funkcjonowania uczelni w perspektywie najbliższych lat. Obie strony zdecydowały podjąć wspólne działania w obszarze zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz uzyskiwania przez personel lotniczy wymaganych kwalifikacji potwierdzonych przez stosowne władze.

Częścią specjalną spotkania było omówienie szkolenia symulatorowego realizowanego w „Szkole Orląt”, inicjatyw dydaktycznych i operacyjnych oraz wspólnych projektów naukowo-badawczych w tym organizacji praktyk studenckich dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej WSOSP w ośrodkach PAŻP.

Źródło / Autor: WSOSP