Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921) Tom I Początki, organizacja, personel i sprzęt

Nakładem wydawnictwa NapoleonV ukazała się książka „Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921) Tom I Początki, organizacja, personel i sprzęt” autorstwa dr Mariusza Niestrawskiego traktująca o lotnictwie polskim u jego zarania.

Książka została napisana z myślą o upowszechnieniu wiedzy o pierwszym, a jednocześnie niezwykle chwalebnym okresie istnienia polskiego lotnictwa wojskowego. Pierwszy tom ma na celu scharakteryzowanie obrazu polskich Wojsk Lotniczych. Wskazuje on na stan światowego lotnictwa w 1918 roku, opisuje trudne początki lotnictwa i aeronautyki w Polsce, przedstawia uwarunkowane dążeniem do idealnej formy zmiany struktur organizacyjnych, a także przybliża Czytelnikowi obraz zaplecza personalnego i technicznego. Wszystkie te informacje są niezbędną bazą, bez której nie sposób właściwie ocenić roli polskiego lotnictwa w latach zbrojnego kształtowania się granic II Rzeczypospolitej.

Książka do nabycia u Wydawcy i w dobrych księgarniach historycznych. Poniżej spis treści: