WZL Nr 2: Etyczna firma to przyjazna firma

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (PGZ S.A.) mając na uwadze dobro swoich pracowników, klientów, akcjonariuszy i lokalnej społeczności przyjęły w 2016 roku nowy Kodeks Etyki, a także wdrożyły Procedurę Antymobbingową i Antykorupcyjną.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (PGZ S.A.) to nowoczesne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które od wielu lat kieruje się wartościami takimi jak wiarygodność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i świadomość. Jednak wartości te nie dotyczą wyłącznie wykonywanej pracy, ale również atmosfery która panuje wśród pracowników Spółki, a także relacji pomiędzy WZL Nr 2 S.A. i ich kontrahentami.

W listopadzie 2016 r. w związku z ciągłym rozwojem Spółki i zwiększeniem zatrudnienia
WZL Nr 2 S.A. jako jedna ze Spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przyjęła nowy Kodeks Etyki, wspólny dla całej PGZ S.A., w którym zapisane zostały standardy obowiązujące wszystkich pracowników Grupy niezależnie od zajmowanego stanowiska i zakresu odpowiedzialności.

Przyjęte przez nas wartości mają ogromne znaczenie dla naszej pracy, a także dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami. Mam nadzieję, że zasady Kodeksu Etyki oraz nowych procedur będą stosowane przez nas wszystkich w praktyce, bo to właśnie my tworzymy jeden z największych koncernów obronnych
w tej części świata. – powiedział Leszek Walczak, Prezes Zarządu WZL Nr 2 S.A.

Oto niektóre z naszych zasad:

Stawiamy na bezpieczeństwo, wysoką jakość, innowacje oraz rozwój kadry specjalistów.
– Nie tolerujemy dyskryminacji.
– Dbamy o zdrowie nas wszystkich, dbamy o przyjazne środowisko pracy i otoczenie.
– Stosujemy zasadę : „zero tolerancji dla korupcji”.
– Naszych konkurentów traktujemy z szacunkiem i godnością.
– Chronimy dane osobowe naszych pracowników i partnerów biznesowych.
– Relacje z partnerami biznesowymi i dostawcami budujemy w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.
– Współtworzymy środowisko lokalne – działamy w sposób odpowiedzialny.

W Spółce powołany został Zespół ds. Etyki, którego głównym celem jest promowanie wzorcowych zachowań, rozwiązywanie problemów dot. etyki, korupcji i mobbingu, a także usuwanie wszelkich nieprawidłowości.

W grudniu 2016 r. na terenie Zakładu odbyło się pierwsze szkolenie dot. antykorupcji przeprowadzone przez CBA. W szkoleniu udział wzięli członkowie Komisji Przetargowej, a także pracownicy Działu Handlowego. W 2017 r. Zarząd Spółki planuje zorganizować cykl szkoleń dla wszystkich pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., mających na celu poszerzenie wiedzy dot. wymienionej tematyki, a co za tym idzie świadome stosowanie obowiązujących zasad i korzystanie z praw wynikających z przyjętych procedur.