Airbus osiąga cele na 2016 rok i potwierdza gotowość do zwiększenia tempa produkcji