gen. dyw. pil. Henryk MICHAŁOWSKI

Gen. dyw. pil. Henryk Michałowski urodził się 2 lutego 1927 roku w Baranowiczach. W 1944 uzyskał świadectwo maturalne, a w 1945 zamieszkał z rodzicami w Gdańsku. Ukończył kurs szybowcowy w miejscowym aeroklubie i w 1948 roku został powołany do służby wojskowj w 5 Łużyckim Pułku Czołgów w Szczecinku. 26 września 1949 roku zosłał przyjęty do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył 15 lipca 1951 w stopniu podporucznika pilota. W 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” pełnił służbę na stanowiskach: pilot, starszy pilot, dowódca eskadry i pomocnik dowódcy pułku ds pilotażu. W październiku 1955 roku został skierowany na kurs lotniczo-taktyczny dowódców pułków w Lipiecku /ZSRR/. Po powrocie w październiku 1956 roku, został dowódca 31. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, a po reoganizacji pułku – dowódcą 31. Pułku Szkolno-Bojowego, który wszedł w skład Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu. W Szkole Oficerskiej nr 5 pełnił obowiązki zastępcy komendanta ds szkolenia /do 25 września 1961/ oraz komendanta OSL nr 5 – do lipca 1963. W latach 1963 – 1965 studiował w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR w Moskwie. Po powrocie, do 11 marca 1972 roku, pełnił służbę w WOPK: szef lotnictwa myśliwskiego 2 KOPK, zastępca dowódcy 3 KOPK oraz dowódca 3 KOPK. Po krótkim pełnieniu obowiązków, 14 października 1972 został zatwierdzonym Dowódcą Wojsk Lotniczych, którymi dowodził do 2 sierpnia 1976 roku. W okresie od 11 listopada 1977 do 1 marca 1984 roku był attache wojskowym i lotniczym Ambasady Polskiej w Pradze. 17 grudnia 1986 został przeniesiony w stan spoczynku. Był pilotem wojskowym pierwszej klasy i legitymował się nalotem około 4 000 godzin. Latał na takich typach samolotów jak: UT-2, CSS-13, Jak-9, Jak-23, MiG-15, Lim-2, Lim-5 oraz TS-8.
Odznaczony m. in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi. Posiadał tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Pilot Wojskowy”.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
ZARZĄD GŁÓWNY SSLW RP
Opracowano na podstawie: Dowódcy pułków lotnictwa polskiego 1921 – 2000, autorstwa Józefa Zielińskiego