Drugie oko Copernicusa gotowe na spotkanie z rakietą nośną