gen. bryg. pil. Jerzy Zych

W dniu 27 października 2016 roku, zmarł w szpitalu, w Poznaniu gen. bryg. pil. Jerzy Zych, zasłużony generał Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Śp. gen. bryg. pil. Jerzy Zych
urodził się 17 listopada 1932 roku w Lublinie. Po ukończeniu dziesięciu klas liceum ogólnokształcącego, 25 września 1950 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W związku z reorganizacją i specjalizacją szkół lotniczych, od lipca 1951 roku kontynuował naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu. Na pilota został promowany 7 lipca 1952 roku, a 25 lipca 1952 roku otrzymał przydział do 26. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku. W tym pułku był kolejno pilotem i starszym pilotem. 1 września 1953 roku przeniesiony został do 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku. Służąc w tym pułku do lipca 1966 roku, pełnił następujące funkcje: starszego pilota; od września 1954 roku – pomocnika dowódcy eskadry lotniczej do spraw pilotażu, od 11 listopada 1955 roku – dowódcy eskadry lotniczej, od października 1956 roku – pomocnika dowódcy pułku do spraw pilotażu, od stycznia 1957 roku – nawigatora pułku. W okresie od 15 sierpnia 1960 roku do 15 marca 1961 roku ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. Powracając do 41. plm, został najpierw był starszym nawigatorem pułku, a w marcu 1962 roku – zastępcą dowódcy pułku do spraw liniowych. Obowiązki dowódcy 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku pełnił od września 1964 roku do lipca 1966 roku. W okresie od października 1966 roku do 5 sierpnia 1969 roku studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Rembertowie. Po studiach, od 6 sierpnia 1969 roku do 22 sierpnia 1972 roku był dowódcą 9. pułku lotnictwa myśliwskiego w Debrznie. Po przekazaniu obowiązków dowódcy pułku skierowany został na studia w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR (ukończył je 26 czerwca 1974 roku). Następnie, w okresie od 17 września 1974 roku do 2 sierpnia 1975 roku, był zastępcą dowódcy – szefem sztabu 4. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. 2 sierpnia 1975 roku został dowódcą 2. Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego w Pile. Obowiązki dowódcy tej zasłużonej, frontowej dywizji pełnił do 10 października 1980 roku. 12 października 1978 roku został generałem brygady. Następnie, ponad 7 lat, do 1 października 1987 roku, był zastępcą dowódcy – szefem sztabu Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Na tym stanowisku zakończył służbę wojskową w lotnictwie. Pracował nadal, ale już poza lotnictwem. Od 1 października 1987 roku do 23 marca 1990 roku był prezesem Aeroklubu RP. Następnie, do 1 stycznia 1993 roku był attaché wojskowym i lotniczym w Czechosłowacji, a od 1 stycznia do 30 marca 1993 roku w Czechach. Był pilotem wojskowym pierwszej klasy. Legitymuje się nalotem 2 025 godzin. Jako pilot samolotu Lim-5 katapultował się, w rejonie Elbląga, wskutek defektu silnika. Był dowódcą akrobacyjnej grupy zespołowego pilotażu, która wielokrotnie uczestniczyła w Mistrzostwach Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Mieszkał w Poznaniu. Miał żonę Annę, syna Jana oraz córkę Małgorzatę. Interesował się historią kultury starożytnej. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1989), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970) i Złotym Krzyżem Zasługi.
Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Był wychowawcą wielu pokoleń lotników polskich. Napisał wiele artykułów wspomnieniowych, które zamieszczał w wielu periodykach lotniczych. Został pochowany w dniu 3 listopada 2016 roku w kwaterze lotników na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu. Pogrzeb odbył się z udziałem wojskowej asysty honorowej, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła rodzina zmarłego, kierownicza kadra Sił Powietrznych oraz delegacje jednostek wojskowych, delegacje samorządów i administracji lokalnej, organizacji społecznych, Stowarzyszeń Seniorów Lotnictwa Polskiego, Klubu Generałów WP, Związku Żołnierzy WP, jak również koledzy, przyjaciele i mieszkańcy regionu. W imieniu Kolegów ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP pożegnał Go gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc.

Henryk Czyżyk