Wyniki easyJet w październiku 2016

Wyniki easyJet w październiku 2016 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Kończący się miesiąc

 

październik 2016 październik 2015 Zmiana
Liczba pasażerów* 6 842 699 6 398 796 6,9%
Współczynnik obłożenia miejsc** 90,2% 93,3% (3,1) p.p.
 

Ostatnie 12 miesięcy

 

październik 2016 październik 2015 Zmiana
Liczba pasażerów* 73 581 729 68 193 476 6,3 %
Współczynnik obłożenia miejsc** 91,3% 91,7% (0,4) p.p.

* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe.

** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.