ILOT: Odszedł Grzegorz Szymanowski

szymanowski2

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Grzegorza Szymanowskiego.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 20 maja o godz. 10:30 w Żyrardowie w kościele Matki Boskiej Pocieszenia (ul. Narutowicza 30).

Grzegorz Szymanowski (1945 – 2016) był specjalistą silników przemysłowych i siłowni. Uzyskał dyplom magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej, Wydział MEiL w 1969. Po studiach pracował m.in. w WZM Delta, Przemysłowym Instytucie Elektrotechniki i Przedsiębiorstwie Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż Północ”. Zrealizował montaż i uruchomienie elektrowni 2×60 MW w Indiach (Roukela, Orissa), zorganizował produkcję urządzeń technologicznych pierwszej w Polsce instalacji mokrego odsiarczania spalin dla Elektrowni Bełchatów, zrealizował uruchomienie nowatorskiej instalacji ochrony katodowej podziemnych rurociągów tłoczni gazu – Kondracki. Od 2001 był administratorem Grupy Problemowej EDC. Wniósł znaczący wkład w organizację i rozwój EDC, które znacznie (4-krotnie) zwiększyło zatrudnienie inżynierów. W Instytucie Lotnictwa pełnił również obowiązki dyrektora infrastruktury.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT