Przekazanie dowodzenia w 4.SLSz

img_4166

W Dęblinie w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr. Mirosława Różańskiego odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Nowym dowódcą związku taktycznego odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad szkoleniem lotniczym pilotów w Siłach Zbrojnych RP został pułkownik Wojciech Pikuła.
Ceremonia przekazania obowiązków, odbyła się na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w Dęblinie.

Czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 4. SLSz płk pil. Jerzy Chojnowski i nowy Dowódca 4. SLSz płk pil. Wojciech Pikuła złożyli meldunek gen. broni dr Mirosławowi Różańskiemu o zdaniu i objęciu dowodzenia oraz parafowali protokoły przekazania obowiązków, które zatwierdził dowódca generalny.

Podczas uroczystości generał Różański przedstawił sylwetki obu oficerów, podkreślając ich wszechstronne umiejętności oraz doświadczenie w służbie w lotnictwie wojskowym. Podziękował pułkownikowi Chojnowskiemu za dotychczasowe wzorowe dowodzenie oraz wyraził przekonanie, iż nowy dowódca skrzydła płk Pikuła z powodzeniem będzie kontynuował osiągnięcia swoich poprzedników, a wraz z pozyskaniem nowego samolotu M-346 sprawnie wdroży do służby system szkolenia zaawansowanego AJT.

*****

Pułkownik Pikuła ma 53 lata, w 1981 roku wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej Sił Powietrznych, cztery lata później został promowany na stopień podporucznika. Przez kolejne lata zajmował stanowiska służbowe starszego pilota, dowódcy klucza, szefa sekcji szkolenia lotniczego, szefa bezpieczeństwa lotów oraz szefa szkolenia. W latach 2005-2008 pełnił służbę na stanowisku szefa wydziału w Joint Warfare Centre w Stavanger (Norwegia). W 2009 roku w ramach misji ISAF pełnił obowiazki dowódcy Kabul Afghanistan International (KAI) Airport. Po powrocie z Afganistanu został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 1. Skrzydła Lotnictwa taktycznego.

Przed wyznaczeniem na stanowisko dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie pułkownik Pikuła służył w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisku Szefa Zarządu Działań Lotniczych.

Pułkownik Wojciech Pikuła jest żonaty, ma syna. Prywatnie uprawia narciarstwo biegowe, interesuje się historią.

Źródło: DGRSZ
Autor: mjr Grzegorz Grabarczuk / 4. SLSz
Zdjęcie: sierż. pchor. inż. Daniel Młynarczyk / WSOSP