Konferencja „Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej”