Konferencja „Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej”

Lotnisko Olsztyn-Mazury

W dniu 11 maja 2016 roku na terenie terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbędzie się konferencja pn. „Bezpieczne wykorzystanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej”, której organizatorami są  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych i uczelni, regionalnych portów lotniczych a także innych podmiotów związanych z branżą bezzałogowych statków powietrznych.

Program konferencji przewiduje wspólne posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, na którym poruszone zostaną m.in. prawne aspekty korzystania z dronów oraz kwestie rozwiązań technologicznych wpływających na niwelowanie zagrożeń związanych z ich nieodpowiedzialnym użytkowaniem.

Planowane jest także przeprowadzenie pokazu bezzałogowych statków powietrznych.

Źródło / Autor: Lotnisko Olsztyn-Mazury