Działania stowarzyszeń i firm skupione wokół kwestii różnorodności dzięki Airbusowi

airbus

Airbus we współpracy z trzema stowarzyszeniami – Capital Filles, Passeport Avenir i NQT – organizuje forum na temat różnorodności społecznej i wspierania finansowo młodych ludzi z regionów zmarginalizowanych, które odbędzie się 3 maja w Tuluzie.

Podczas forum omawiana będzie sytuacja młodych ludzi, którzy zdecydowali się na dodatkowe, prywatne dokształcanie w ramach rozwoju osobistego oraz w celu połączenia świata edukacji ze światem korporacyjnym. Forum ma również na celu pokazanie, jak zaangażowanie sektora prywatnego i publicznego może poprawić perspektywy dla przyszłych młodych dorosłych poprzez promowanie równości szans, różnorodności kulturowej, profilowej oraz płciowej. W ramach forum odbędzie się również spotkanie, podczas którego różni partnerzy będą mogli wymienić się doświadczeniami na temat najlepszych praktyk, które już stosują.

Około 300 uczestników weźmie udział w forum, między innymi młodzi ludzie z upośledzonych ekonomicznie obszarów wiejskich, ich korepetytorzy, członkowie stowarzyszeń, przedstawiciele firm i podmioty instytucjonalne.

Wspieranie młodzieży z regionów zmarginalizowanych jest jednym z głównych sposobów, w jaki pracownicy Airbusa pomagają młodym ludziom zaplanować ścieżkę kariery zawodowej i zapoznać się ze światem korporacyjnym i jego kodeksem. W ciągu ostatnich pięciu lat około stu sponsorów z firmy Airbus udzieliło wsparcia 280 młodym ludziom poprzez wyspecjalizowane stowarzyszenia.

Airbus podjął wiele inicjatyw w celu wspierania różnorodności społecznej, równości płci i integracji zawodowej młodych ludzi. Firma niejednokrotnie zapraszała grupy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich do uczestnictwa w praktykach lub zwiedzania swoich obiektów w celu zapoznania młodych ludzi z zawodami związanymi z przemysłem lotniczym.

W 2016 roku około 50 młodych osób z priorytetowych stref kształcenia ma zostać przyjętych na staże w zakładach Airbusa we Francji. Tymczasem Lycée Airbus, które kształci przyszłych pracowników przemysłu lotniczego, co roku przyjmuje młodych ludzi z regionów zmarginalizowanych pomagając im dostać się na praktyki w firmie Airbus lub u jej partnerów.

W 2011 roku, Grupa Airbus podpisała długoterminową umowę dotyczącą różnorodności społecznej, równości szans i zapobieganiu dyskryminacji. W 2015, koncern Airbus podpisał „Charte Entreprises et Quartiers” (Kartę Firm i Sąsiedztw), dotyczącą wspierania ekonomicznego i społecznego rozwoju stref priorytetowych.

Airbus jako koncern zatrudniający ludzi 120 różnych narodowości, posługujących się ponad 20 językami, wspiera wszelką różnorodność (kulturową, społeczną, związaną z wiekiem i płcią, itd.) ponieważ jest ona źródłem innowacji, wydajności i zaangażowania jej pracowników.

Źródło / Autor: Airbus