Airbus Defence and Space podpisuje umowę na budowę Biomass

Biomass_Copyright Airbus Defence and Space Ltd 2016

Airbus Defence and Space, druga największa firma kosmiczna na świecie, podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) umowę w sprawie budowy satelity Biomass, który będzie realizował kolejną misję Earth Explorer. Biomass, który ma trafić na orbitę w 2021 r., będzie mierzył biomasę leśną, umożliwiając szacowanie światowych zapasów i zmian poziomu dwutlenku węgla na przestrzeni pięciu lat.

Na pokładzie satelity znajdzie się pierwszy w kosmosie radar z syntetyczną aperturą (SAR) działający w paśmie P. Dostarczy on niezwykle dokładne mapy biomasy w lasach strefy tropikalnej, umiarkowanej i borealnej, których nie dałoby się stworzyć metodami pomiarów naziemnych. Podczas misji gromadzone będą informacje o lasach na całym świecie, aby określić dystrybucję nadziemnej biomasy i mierzyć jej roczne zmiany. W ciągu 5 lat misji zbadanych zostanie przynajmniej osiem cykli wzrostu w lasach świata.

Użycie radaru SAR działającego w paśmie P pozwoli analizować biomasę leśną na podstawie zdjęć robionych w każdych warunkach pogodowych. Biomass będzie również mierzył reliktowe warstwy wodonośne w regionach pustynnych w celu znalezienia nowych źródeł wody oraz wniesie wkład w obserwacje dynamiki pokrywy lodowej, geologię podpowierzchniową oraz topografię leśną. Ponieważ Biomass będzie mógł obserwować grunt pod koronami drzew, zapewni też mapy wysokości, co pozwoli poprawić bieżące cyfrowe modele ukształtowania terenu w gęsto zalesionych obszarach.

Dane z satelity Biomass będą wspierać REDD+, inicjatywę ONZ mającą na celu ograniczenie emisji spowodowanych wylesianiem, poprzez systematyczne monitorowanie lasów w narażonych obszarach.

Statek kosmiczny będzie wyposażony w dużą, 12-metrową, rozkładaną antenę. Reflektory tego rodzaju były używane w czterech poprzednich satelitach telekomunikacyjnych firmy Airbus Defence and Space, zapewniając doskonałe rezultaty przy częstotliwościach znacznie wyższych, niż pasmo P. Instrument radarowy, który powstanie w Friedrichshafen (Niemcy), kontynuuje tradycje kosmicznych radarów SAR zbudowanych przez Airbus Defence and Space na potrzeby takich misji, jak Sentinel-1, TerraSAR-X/TanDEM-X i Envisat.

Biomass wykorzystuje platformę AstroBus opracowaną przez Airbus Defence and Space. Jej awionika i struktura nośna opierają się na standardowej, ale konfigurowalnej konstrukcji, która spełnia potrzeby wielu rożnych misji na niskiej orbicie okołoziemskiej i może być dostosowana do wymagań klienta. Biomass zostanie zbudowany na platformie AstroBus-Medium z awioniką AS250. Platforma Astrobus została wykorzystana w takich misjach, jak SPOT6/7, KazEOSat-1, Ingenio i Sentinel-5 Precursor.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space