22. BLT: Obchody święta 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego

3217

22 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 odbył się uroczysty apel w celu uczczenia Święta 22 BLT. Razem z żołnierzami i pracownikami Bazy w uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście.

Historia lotnictwa w Malborku sięga lat trzydziestych XX wieku, kiedy to w Królewie Malborskim utworzone zostało lotnisko wojskowe. W czasie działań wojennych uległo prawie całkowitemu zniszczeniu. Odbudowane po wojnie, stało się miejscem stacjonowania utworzonego 41. pułku lotnictwa myśliwskiego. Ukazanie się w dniu 22 kwietnia 1952 roku pierwszego rozkazu dziennego stało się symboliczną datą i dla upamiętnienia tego faktu dzień ten obchodzony jest jako Święto Bazy.

„Kultywowanie tak wspaniałych tradycji lotniczych pokoleń jest ważnym elementem w kształtowaniu świadomości żołnierskich pokoleń” – podkreślił w przemówieniu dowódca Bazy płk. pil. mgr inż. Leszek Błach.
Następnie podziękował kadrze oraz pracownikom wojska za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, za codzienny trud i wysiłek wkładany w realizację zadań.

W dalszej części uroczystości odczytane zostały decyzje i rozkazy personalne, a dowódca wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe:

na stopień podpułkownika:

  • mjr Andrzej Sikora

na stopień kapitana:

  • por. Jarosław Zawada
  • por. Michał Skwira

na stopień porucznika

  • ppor. Katarzyna Tomiak
  • ppor. Arkadiusz Juszczyk

oraz podoficerów (więcej informacji w strefie podoficera)

Podziękowania i życzenia od dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego żołnierzom i pracownikom wojska przekazał ppłk pil. Mirosław Zima. Do życzeń dołączyli się zastępca burmistrza Malborka Pan Jan Tadeusz Wilk oraz wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski.
Po zakończeniu apelu płk Błach wraz z delegacjami służb mundurowych i przedstawicielami samorządów lokalnych złożył kwiaty pod pomnikiem kamieniem „Lotnicy-Lotnikom” oraz tablicą upamiętniającą patrona 22. BLT gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Źródło: 22. BLT

Zdjęcie: 22. BLT

Autor: 22. BLT