MWEWE UAV

MWEWE

MWEWE to w pełni zautomatyzowany niewielki aparat bezzałogowy średniego zasięgu oferowany przez firmę Paramount Group.

MWEWE może być wykorzystywane do zadań takich jak:

  • zdalna obserwacja
  • misje wywiadowcze na średnich odległościach
  • podnoszenie świadomości taktycznej
  • patrolowanie granic
  • dozór infrastruktury i terenu
  • fotografia lotnicza
  • zbieranie zdjęć z rejonów klęsk żywiołowych
  • dozór wybrzeża

Do napędu MWEWE służy silnik spalinowy napędzany benzyną. Gotowość operacyjna osiągana jest po 20 minutach od przybycia na miejsce startu. Maszyna może przebywać w powietrzu ponad 4h i operować w odległości do 40 kilometrów od punktu sterowania (line of sight). Naziemna stacja kontroli jest kompatybilna z innymi systemami oferowanymi przez firmę. Automatyczny start MWEWE następuje z krótkiego pasa startowego, a przelot odbywa się po wcześniej zaprogramowanej trasie. Istnieje możliwość krążenia nad wskazanym celem co następuje po osiągnięciu zadanego miejsca lub w wyniku wydania komendy z ziemi. W trakcie trwania misji możliwe jest wprowadzanie zmian do wcześniej wgranego programu przelotu. Automatyczny powrót i lądowanie może nastąpić w miejscu startu lub innym wskazanym przez użytkownika. Przenoszony na pokładzie aparat ma ponad 16 megapikseli, a wykonywanie zdjęć może odbywać się automatycznie po osiągnięciu zadanych współrzędnych lub manualnie. Materiał wideo może być przekazywany w dzień jak i w nocy, a środek prezentowanego obrazu opatrzony jest współrzędnymi. Cała misja aparatu MWEWE może być nagrywana.

Źródło: Paramount Group

Zdjęcie: Paramount Group