10. BKPanc: Odprawa przeciwlotników

_mg_6238

W dniach 12-13 kwietnia 2016 roku w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) odbyła się odprawa koordynacyjno-rozliczeniowa kierowniczej kadry Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a udział w niej wzięli dowódcy jednostek o profilu przeciwlotniczym, szefowie OPL, a także komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego i Inspektoratu Wsparcia.

Celem odprawy było przede wszystkim uszczegółowienie zadań szkoleniowych Wojsk OPL w 2016 roku oraz przedstawienie głównych zadań tychże wojsk w 2017 roku. Uczestnicy narady przedstawili swoje wnioski z realizacji szkolenia w ramach zgrupowania poligonowego oraz szkolenia specjalistycznego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce i w Koszalinie. Omawiano także zadania planowane przez wojska OPL w ramach zbliżającego się ćwiczenia pod kryptonimem Anakonda-16.

Pierwszego dnia, po omówieniu głównych tez odprawy, goście wzięli udział w pokazie treningu systemowego w dplot, który przygotował i poprowadził ppłk Robert Nikonowicz, szef obrony przeciwlotniczej 10BKPanc. – Jest to trening o kryptonimie Gambit-16, który realizujemy co miesiąc. – powiedział ppłk Nikonowicz – Odbywa się on w ramach współpracy dywizjonu przeciwlotniczego 10BKPanc oraz 4 pułku przeciwlotniczego, a jego celem jest zgrywanie systemu obrony powietrznej brygady i dywizjonu przeciwlotniczego.

Drugi dzień rozpoczęło podsumowanie szkolenia specjalistycznego w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Uczestnicy odprawy dyskutowali także o sprzęcie jakim dysponują jednostki i pododdziały przeciwlotnicze oraz o możliwych usprawnieniach i unowocześnieniach. Na koniec omówiono organizację zgrupowania Wojsk OPL w Ustce, które ma odbyć się w maju.

W trakcie trwania odprawy goście mieli okazję aby odwiedzić Salę Tradycji Czarnej Dywizji oraz Muzeum obozów jenieckich Stalag VIII C.

Tekst: Katarzyna Przepióra
Zdjęcia: Katarzyna Przepióra, chor. Rafał Mniedło