WIML: Uroczystość uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, Pracowników WIML

2016_AKs_9

W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyła się uroczystość uczczenia pamięci żołnierzy AK, Pracowników WIML. Wśród znamienitych gości, którzy wzięli w niej udział byli m.in. profesor Wojciech Fałkowski, Podsekretarz Stanu w MON i Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystość otworzył profesor Marek Prost, Zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych, Kierownik Kliniki Okulistyki WIML i profesor Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK (ŚZŻAK).

Jako pierwszy wystąpił dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura, Członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK a zarazem Członek Rady Naukowej WIML, który jest pomysłodawcą upamiętniania żołnierzy AK za pomocą tabliczek z kodem QR. W swym wystąpieniu przedstawił genezę pomysłu, plany na przyszłość ale przede wszystkim sylwetki Żołnierzy AK, Pracowników WIML. Następnie profesor Leszek Żukowski wręczył odznaczenia „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” dwóm żyjącym bohaterom tej uroczystości płk. w st. spocz. dr. hab. n. med. Eugeniuszowi Sokołowskiemu i płk. w st. spocz. Stefanowi Laube, a także przedstawicielom rodzin Adamowi Szebeście i Krystynie Zawitkowskiej. Płk Grzegorz Nowicki cz. p.o. Dyrektora WIML odebrał medal w imieniu Instytutu.

W kolejnej części Minister Wojciech Fałkowski bardzo pozytywnie ocenił inicjatywę ŚZŻAK i obiecał w miarę możliwości udzielić jej wsparcia.

W swym wystąpieniu Minister Józef Kasprzyk podkreślił, że wykorzystanie technologii jest właściwą formą popularyzacji wiedzy historycznej i krzewienia postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Na zakończenie płk w st. spocz dr hab. n. med. Eugeniusz Sokołowski i płk w st. spocz. Stefan Laube odsłonili tablicę z kodem QR poświęconą Żołnierzom AK, Pracownikom WIML.

Poza wymienionymi, w uroczystości wzięli udział m.in. płk. w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk, Skarbnik Stowarzyszenia Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari; płk dr n. med. Stanisław Żmuda, Dyrektor Departamentu – Szef Służby Zdrowia WP; płk pil. Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Zarząd Wojsk Lotniczych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Dyrektor ITWL; prof dr hab. inż. Adam Liebert, Dyrektor IBIB PAN; mgr inż. Anna Lewak, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego; lek. Zbigniew Ulanowski, Redaktor Naczelny czasopisma „Skalpel” i przedstawiciele władz Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Z okazji uroczystości dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura przygotował okolicznościową publikację poświęconą osobom, które zostały uczczone tego dnia. Książka była dystrybuowana wśród gości.

Uroczystość uczczenia Żołnierzy AK, Pracowników WIML odbyła się w ramach ostatniego posiedzenia Rady Naukowej WIML kadencji 2012-2016. Poprowadził ją dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Przewodniczący Rady Naukowej WIML. Wszystkim serdecznie dziękujemy, że tego wyjątkowego dnia byli z nami.

Źródło / Autor: WIML

Zdjęcie: Izabela Szczepanik, Janusz Ośko