WSOSP: Spotkania e-Knot Info Day

e-knot

Katedra Nawigacji Lotniczej WSOSP serdecznie zaprasza na e-KnoT Info Day. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 KWIETNIA 2016 i ma na celu rozpowszechnienie informacji o projekcie e-KnoT, dotyczącego współpracy europejskiej w zakresie GNSS (Global Navigation Satellite System – Globalny System Nawigacji Satelitarnej) poprzez wzmocnienie kontaktów pomiędzy edukacją, nauką i przemysłem. Bazując na dotychczasowych działaniach, projekt dąży do utworzenia silnego Europejskiego Trójkąta Wiedzy o GNSS.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu e-KnoT jak i oferta dedykowana studentom i doktorantom, naukowcom, przedstawicielom przemysłu oraz profesjonalistom, m.in. profesjonalne szkolenia w obszarze GNSS, staże, vouchery branżowe, GNSS Excellence Week, studia magisterskie “Specializing Master on Navigation and Related Applications (MNRA)”, warsztaty dotyczące głównych zastosowań w GNSS i wiele innych.

Więcej informacji: www.eknotproject.eu

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Źródło: WSOSP

Autor: Szymon Kołodziejczyk

Grafika: WSOSP