WSOSP: Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Lubelską

podpisanie porozumienia WSOSP

W dniu 10 marca 2016r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską reprezentowaną przez JM Rektora, prof. dr. hab. inż. Piotra KACEJKO, a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowaną przez JM Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. hab. Jana RAJCHELA. Przy podpisaniu umowy obecni byli także Prorektor ds. kształcenia i studenckich, dr inż. Michał BUREK, Dziekan Wydziału Lotnictwa, płk dr inż. Wojciech KOTLARZ oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, płk rez. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA.
W trakcie wizyty na Politechnice Lubelskiej, przedstawiciele WSOSP obejrzeli najnowsze pracownie i laboratoria badawcze jakimi dysponuje uczelnia. Podpisane porozumienie rozpocznie nowy etap współpracy pomiędzy uczelniami w dziedzinie wspólnych badań oraz projektów badawczych.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP