WIML: Goście z USAF w WIML

2016_1_03_delegacja_z_USA

W dniach od 29 lutego do 2 marca 2016 r. gościli w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) przedstawiciele Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (US Air Force, USAF). Delegacji przewodniczył ppłk David A. WELGE (Chief of Physiology Programs Branch, Headquarters Air Education and Training Command, USAF).

Celem wizyty było zapoznanie ze stopniem zgodności szkoleń realizowanych w WIML z wymogami NATO STANAG, a docelowo recertyfikacja programu szkolenia w zakresie medycyny lotniczej.

Źródło / Autor: WIML
Zdjęcie: WIML