WSOSP: Dzień otwarty w „Szkole Orląt”

2._Komisja_ON_Deblin_10.12.2013_roku__9

W programie dnia zwiedzanie hangarów, oglądanie symulatorów lotu oraz samolotów i śmigłowców, zapoznanie się z bezzałogowymi statkami powietrznymi, konkursy z nagrodami – to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowaliśmy dla odwiedzających Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w czasie „Dni Otwartych”.

„Dzień otwarty Szkoły Orląt” w Dęblinie odbędzie się w środę 16 marca 2016 roku w godzinach 9.00 – 14.00. Osoby chętne do zwiedzana, powinny przyjść pod Biuro Przepustek, które znajduje się od ul. Lotników Polskich. Tu na odwiedzających będą czekać podchorążowie oraz studenci cywilni, którzy oprowadzą po obiektach WSOSP. Uczelnia znajduje się na terenie kompleksu wojskowego. Z tego powodu zwiedzanie będzie odbywało się tylko w grupach zorganizowanych. Studenci będą czekać aż zbierze się około 20-30 osób, które jako grupa wejdą na teren kompleksu wojskowego. W czasie zwiedzania i oglądania obiektów WSOSP nie będzie można wykonywać zdjęć (z wyjątkiem wnętrz zwiedzanych wydziałów, sal i hangarów). Na teren kompleksu nie można wnosić alkoholu, materiałów pirotechnicznych. Z dokładnym – regulaminem – zwiedzania będą zapoznawać podchorążowie przed wyruszeniem w trasę. Zwiedzanie „Szkoły Orląt” potrwa około 1,5 do 2 godzin.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych kształcą się studenci wojskowi oraz cywilni. Uczelnia oferuje 4 kierunki studiów: Lotnictwo i Kosmonautykę, Nawigację, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Logistykę. „Szkoła Orląt” oferuje studia na tych kierunkach zarówno I i II stopnia. Obecnie trwa rekrutacja na studia wojskowe. Do 31 marca 2016 r. wszystkie osoby chętne, powinny złożyć wniosek do Rektora-Komendanta WSOSP o powołanie do służby kandydackiej. Następnie otrzymuje się skierowanie na badania lekarskie. Ich pomyślne przejście warunkuje dostanie się do kolejnego etapu rekrutacji. Wówczas będą analizowane wyniki z matury, przeprowadzonego testu ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia wojskowe opisane są na stronie internetowej WSOSP (należy wybrać zakładkę Kandydaci a następnie Studia Wojskowe).
Na przełomie miesiąca maja i czerwca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna na studia cywilne.

O szczegółach i terminach będzie można przeczytać na stronie internetowej WSOSP.

Regulamin dla osób odwiedzających WSOSP w czasie Dni Otwartych:

Niniejszy Regulamin Dni Otwartych w WSOSP obowiązuje wszystkich odwiedzających teren Uczelni w dniu 16 marca 2016 r. Prosimy o zapoznanie Państwa Uczniów z poniższymi zasadami zwiedzania naszej Uczelni.

1. W trakcie Dni Otwartych w WSOSP zwiedzający poruszają się wyłącznie w formie grup zorganizowanych. Każda z grup będzie oprowadzana przez wyznaczonych do tego celu podchorążych i studentów WSOSP.
2. Zbiórka grup zorganizowanych i osób indywidualnych, którzy chcą zwiedzić Uczelnię, proszona jest o przybycie pod bramę główną Jednostki Wojskowej nr 4929 (Biuro Przepustek – ul. Lotników Polskich).
3. Każda z grup zorganizowanych, która zgłosiła wcześniej swoje uczestnictwo w Dniach Otwartych, proszona jest o przybycie pod bramę główną jednostki wojskowej ok. 10 min wcześniej przed planowaną godziną zwiedzania. Wcześniejsze przybycie pozwoli na sprawne przekierowanie autokaru na wyznaczony w tym dniu parking.
4. Osoby indywidualne, które chcą zwiedzić WSOSP będą dołączane są do innych grup zorganizowanych. W przypadku dużej liczby chętnych, osoby indywidualne będą wpuszczane po zebraniu 20-30 osób. Maksymalny czas oczekiwania na zebranie się grupy będzie wynosił 30 minut. Po tym czasie czekające osoby zostaną oprowadzone nawet jeśli nie uzbiera się wymagana liczba zwiedzających.
5. Członkowie grup zorganizowanych mają obowiązek płynnego przemieszczania się po trasie zwiedzania (bez samodzielnego oddzielania się od grupy), jak również przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za oprowadzenie grupy po terenie WSOSP.
6. W momencie prezentacji zasad działania symulatorów, systemów szkoleniowych czy obiektów latających zwiedzający powinni zachować szczególną ostrożność.
7. Podczas oglądania samolotów w hangarze zabrania się dotykania maszyn.
8. Zakazuje się fotografowania z zewnątrz budynków znajdujących się na terenie garnizonu. Fotografowanie.
9. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren garnizonu broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych.
10. Każda z grup zorganizowanych jest zobowiązana do poinformowania swojego kierowcy o skończonym zwiedzaniu. Grupa zostanie doprowadzona przez jej opiekunów na parking docelowy, na którym powinien oczekiwać autokar.

                                                                                                                                                                              Organizator

Źródło / Autor: WSOSP

Zdjęcie: WSOSP