DGRSZ: Przeciwlotnicy na zgrupowaniu WOPL

07_

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce od tygodnia jest świadkiem intensywnego szkolenia przeciwlotników Wojsk Lądowych, w którym uczestniczą dywizjony z 12BZ, 8pplot, 17BZ, 10BKPanc oraz 21BSP.

Przed rozpoczęciem strzelań bojowych, priorytetem było przeprowadzenie przez przedstawicieli Komendy Poligonu praktycznego instruktażu połączonego ze strzelaniami przygotowawczymi z armat ZU-23-2 oraz ZSU-23-4MP „Biała” nt. „Zasady bezpieczeństwa oraz organizacja i prowadzenia strzelań przeciwlotniczych”. Po przeprowadzeniu instruktażu pododdziały przystąpiły do wykonywania zadań przygotowawczych do celów powietrznych i naziemnych. Zakończony i podsumowany cykl strzelań przygotowawczych pozwolił na rozpoczęcie wykonywania zaliczeniowych zadań bojowych z wykorzystaniem imitatorów celów powietrznych w tym „Zestawu Sterowanych Modeli Celu Powietrznego” (ZSMCP). Obsługa z 8pplot po dowództwem st. chor. Mariusza Michalczyka odpowiada za zabezpieczenie strzelań z użyciem modelu typu „Szerszeń”, który jest elementem wyposażenia ZSMCP i stanowi tzw. podgrywkę celu powietrznego.

Od 02 marca 2016 roku na stanowisku ogniowym nr 3 pododdziały zgrupowania przystąpiły do działalności ogniowej. W tym dniu działony z 12BZ oraz 10 BKPanc. wykonały strzelania przygotowawcze według zadania nr 13 oraz strzelania bojowe do nisko lecących Środków Napadu Powietrznego. Natomiast w czwartek działalność ogniową prowadziła 17 BZ, niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. W piątkowy poranek 10 BKPanc wykonała strzelania rakietowe do nagle pojawiającej się grupy śmigłowców bojowych. Do końca dnia zaplanowano strzelania artyleryjsko- rakietowe dla pododdziałów z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, 12 BZ, 10 BKPanc oraz 21 BSP. Dotychczasowe strzelania wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie potwierdzając duże umiejętności i wiedzę ćwiczących przeciwlotników.

Równocześnie z działalnością ogniową prowadzone są szkolenia zintegrowane obsług stacji radiolokacyjnych, wozów dowodzenia oraz strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „GROM”, które zorganizowali poszczególni Szefowie OPL brygad oraz dowódcy dywizjonów.

Ponadto, poza realizacją „Planu strzelań” prowadzone jest zgrywanie bojowe poszczególnych szczebli dowodzenia, wykonywane praktyczne zadania zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz szkolenie ogólnowojskowe na strzelnicy CPSP Ustka. Warto zauważyć, że warunki poligonowe są sprzyjającą okolicznością do wdrażania nowowprowadzanego specjalistycznego sprzętu wojskowego typu ZDPSR „SOŁA” oraz SPZR „POPRAD.

Źródło: DGRSZ
Tekst: kpt. Katarzyna Kaźmierczak, st. chor. Jarosław Rutkowski
Zdjęcia: plut. Patryk Cieliński, szer. Natalia Wawrzyniak