31. BLT: Zajęcia taktyczne żołnierzy MKO i uczniów z klasy wojskowej

szkolenie 31.blt
W dniu 24.02.2016 r. na terenie Bazy, po raz kolejny gościliśmy uczniów klasy wojskowej z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., którzy tym razem mogli brać udział w szkoleniu taktycznym zorganizowanym przez żołnierzy – instruktorów z manewrowej kompanii ochrony.

Zajęcia zostały przeprowadzone w rejonie starej Umocnionej Strefy Rozśrodkowania, gdzie pod czujnym okiem doświadczonego dowódcy drużyny ochrony, plut. Tomasza Furmańskiego, żołnierze mko mogli zaprezentować swój wysoki poziom wyszkolenia.

W ramach wzajemnej współpracy, uczniowie klasy wojskowej, częstokroć członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, zapoznali się z etatowym uzbrojeniem żołnierzy, ale przede wszystkim z zasadami bezpiecznego, praktycznego obchodzenia się z bronią podczas działań na polu walki, na które to zagadnienia żołnierze mko muszą zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza podczas zespołowego wykonywania zadań. Młodzież poznała również podstawowe techniki ratownictwa medycznego, które są niezbędną częścią działania w terenie.

Po wzorowych pokazach i szczegółowych omówieniach przeprowadzonych przez naszych żołnierzy, instruowani stali się praktycznymi wykonawcami wcześniej przedstawianych zagadnień.

Zrealizowane zajęcia przyniosły wiele korzyści każdej grupie biorącej w nich udział. Dla żołnierzy była to możliwość przekazania praktycznej wiedzy, częstokroć nabytej w czasie szkoleń poligonowych, ukierunkowanej na instruowanie mniej doświadczonych kolegów, a także ciągłego, podtrzymywania swoich umiejętności w zakresie prowadzonych działań w terenie. Prezentowana postawa przez instruktorów, została bardzo dobrze odebrana przez uczniów, co pozwala właściwie kształtować pozytywny wizerunek żołnierzy Sił Powietrznych.

Młodzież szkolna, będąc uczestnikami zajęć, mogła się przekonać o żołnierskich metodach szkolenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na zespołowe współdziałanie i pomoc w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Pozytywnie przez szkolących, zostało odebrane zdyscyplinowanie i zaangażowanie uczniów, co niejednokrotnie ma bezpośredni wpływ na prezentowaną postawę i ukierunkowanie na przyszłość, również w realizacji planów zawodowych związanych ze służbą w formacjach mundurowych.

 Źródło: 31. BLT

Tekst: mjr Krzysztof TERZYK

Zdjęcia: st. sierż. Sławomir CHOCZAJ

Galeria: 31blt.wp.mil.pl/pl/4_172.html