WIML: Niedotlenienie i iluzja Coriolisa u pilotów w trakcie symulowanego lotu