Kategorie
News Polska

DGRSZ: Szkolenie lotnicze Kawalerzystów

1_zvS5vpW

Od początku bieżącego roku w jednostkach lotniczych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej realizowane jest intensywne szkolenie lotnicze, których celem jest nauka i doskonalenie umiejętności pilotażowych personelu latającego.

Loty rozpoczynają się briefingiem przedlotowym, w czasie którego załogi zapoznają się z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, sytuacją nawigacyjną i ograniczeniami w rejonie lotów. Załogi po uzyskaniu najaktualniejszych informacji dotyczących planowanych do realizacji zadań lotniczych, wykonują ostateczne obliczenia inżynieryjno – nawigacyjne. Loty odbywają się zgodnie z zaplanowaną i zatwierdzoną przez organizatora lotów planową tabelą lotów, która powstaje na podstawie indywidualnych planów szkolenia i treningów w powietrzu na dany rok danego pilota. Każda załoga w trakcie przygotowania do lotów wykonuje przegląd przedstartowy oraz próbę przedlotową śmigłowca. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności, załogi przystępują do realizacji postawionych zadań lotniczych.

9 lutego br. wykonywane był loty w dzień i w nocy, według przepisów VFR oraz IFR, w ramach których realizowane były loty po kręgu do strefy oraz podejścia nieprecyzyjne z wykorzystaniem radiolatarni NDB. W czasie lotów nad kierowaniem ruchem powietrznym czuwa kontroler ruchu lotniczego, który na bieżąco prowadzi korespondencje radiową ze znajdującymi się w jego strefie (MATZ – Military Air Traffic Zone) statkami powietrznymi, wydając im stosowne do sytuacji polecenia utrzymania odległości, aby nie doszło do zbliżeń statków powietrznych. Po zakończeniu lotów każda załoga indywidualnie odbywa odprawę polotową, której celem jest podsumowanie wykonywanych zadań.

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Tomasz Pierzak
Zdjęcie: kpt. Tomasz Pierzak

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska