Airbus pochwalił globalne porozumienie w sprawie norm emisji CO2

airbus

Airbus z zadowoleniem przyjął nowe normy emisji CO2 zaproponowane przez Komitet ds. Ochrony Środowiska w Lotnictwie (Committee on Aviation Environmental Protection – CAEP) Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO) 8 lutego 2016 roku w Montrealu w Kanadzie. Porozumienie ICAO dotyczące nowych norm CO2 jest efektem prac eksperckiego zespołu złożonego z przedstawicieli rządów i obserwatorów. W dalszej części bieżącego roku swoje poparcie dla inicjatywy ma wyrazić Rada ICAO.

Wprowadzenie nowych norm certyfikacyjnych zmierza do redukcji emisji CO2 w lotnictwie poprzez zachęcanie do stosowania paliwooszczędnych technologii w procesie projektowania i opracowywania samolotów, dzięki czemu starsze modele będą wypierane przez nowsze, bardziej wydajne samoloty. Jest to część szerszego pakietu działań zmierzających do rozwiązania rozmaitych problemów związanych z negatywnym wpływem lotnictwa na zmiany klimatyczne, co obejmuje usprawnienie operacji lotniczych, wprowadzenie ekologicznych paliw odrzutowych oraz ograniczenie poziomu hałasu i emisji innych szkodliwych substancji, a także opracowanie globalnego mechanizmu rynkowego dla lotnictwa, który ma zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ICAO w październiku 2016 roku.

Airbus dokonał znaczących inwestycji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko swoich zakładów, produktów i usług, konsekwentnie wprowadzając do eksploatacji najbardziej ekologiczne samoloty na rynku, a także spełniając i przekraczając wymogi związane z ochroną środowiska. Już dziś model A320neo oferuje 15-procentową redukcję emisji CO2, a do roku 2020 wynik ten wzrośnie do 20 procent. Model A350 ogranicza emisje CO2 o 25 procent w porównaniu do samolotów, które zastępuje. W roku 2017 model A330neo zaoferuje 40-procentowe zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z bardzo dużymi samolotami poprzedniej generacji. Airbus będzie starał się spełniać, a nawet przekraczać ambitne wymogi dotyczące emisji w obecnych i przyszłych modelach swoich samolotów.

Airbus, z siedzibą w Tuluzie we Francji, to wiodący producent samolotów cywilnych, w którego katalogu znajduje się najnowocześniejsza, najwszechstronniejsza i najwydajniejsza rodzina samolotów pasażerskich na rynku o pojemności od 100 do ponad 500 miejsc. Zatrudniając około 55 tysięcy pracowników, Airbus jest orędownikiem innowacyjnych technologii i dotychczas sprzedał ponad 16 300 samolotów około 400 klientom z całego świata.

Źródło / Autor: Airbus