WSOSP: Erasmus+ przedłużenie rekrutacji

wsosp

Uprzejmie informujemy, iż została przedłużona rekrutacja do udziału w programie Erasmus+ do dnia 17 lutego 2016r.

Podkreślamy, iż osoby chcące złożyć dokumenty powinny posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie minimum B1+. Oznacza to, że nie będzie możliwości uzupełnienia tego dokumentu.

Formularze zgłoszeniowe na wyjazd (zakładka: ‘Wzory Dokumentów’) oraz inne niezbędne dokumenty określone w Regulamin Programu Erasmus+ w WSOSP należy składać do Koordynatora Uczelnianego – p. Małgorzaty Bernat w siedzibie Rektoratu WSOSP (I piętro, pokój nr 114) do dnia 17 lutego 2016r.
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się dnia 22 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w sali nr B107 w budynku Wydziału Lotnictwa WSOSP.

Źródło / Autor: WSOSP