DGRSZ: Szkolenie z LINK 16

link16

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania taktycznym systemem transmisji danych LINK 16.

Organizatorem przeprowadzonego pod koniec stycznia szkolenia pod nazwą „AT-220, Link 16 Unit Managers Course” był Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego RSZ, a stroną wykonawczą Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kurs prowadzili instruktorzy armii Stanów Zjednoczonych, którzy przez wiele lat zajmowali stanowiska związane z elementami systemu LINK 16, co przełożyło się na wysoki poziom prowadzenia szkolenia oraz pozwoliło na wymianę doświadczeń i umożliwiło szkolonym zadawanie pytań wykraczających poza tematykę kursu.

Uczestnikami byli przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych eksploatujących oraz planujących wykorzystanie systemu LINK 16, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu taktycznego.

Cykl zajęć (wykłady z ćwiczeniami) został zakończony testem, który wykazał, że szkoleni w stopniu bardzo dobrym opanowali prezentowany w czasie szkolenia materiał.

System LINK 16 to w chwili obecnej podstawowy system wymiany danych, wykorzystywany w krajach NATO oraz przez inne państwa, będące sojusznikami USA. To system, w jaki wyposażone są m.in. myśliwce F-16C/D Block 52+, umożliwiający w pełni zapewnienie zdolności do wymiany danych z samolotami wczesnego ostrzegania AWACS i ich przekazywania z systemów krajowych do zintegrowanego systemu obrony NATO NATINAMDS. Zapewnia to również pełną interoperacyjność polskiego systemu obrony powietrznej z platformami bojowymi i systemami NATO. System ten poprzez zaawansowane technologicznie funkcje pozwala na lepsze i bezpieczniejsze wykorzystanie możliwości bojowych samolotów oraz szkolenie pilotów. Posterunki systemu LINK 16 działają w ośmiu polskich miejscowościach: Gryficach, Chruścielu, Suwałkach, Poznaniu, Łasku, Roskoszy, Krakowie i Zamościu. Po uruchomieniu zostały przekazane do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w celu korzystania z nich w bieżącej działalności wojska. LINK 16 jest obecnie podstawowym sposobem wymiany cyfrowych danych taktycznych w siłach zbrojnych państw NATO oraz w państwach-koalicjantach USA. Polska, jako pierwsza z grupy krajów, które wstąpiły do NATO w 1999 roku, uzyskała dostęp do tego systemu.

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcie: Krzysztof Wilewski/Polska Zbrojna