Kategorie
Dokumenty

Antoni Bonicki – dokumenty z czasów służby – część 1

1

Antoni Bonicki – weteran pierwszej wojny światowej (służył jako mechanik w lotnictwie niemieckim). Po zakończeniu „wielkiej wojny” przedostał się na ziemie polskie. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Następnie służył jako instruktor budowy płatowców w Wyższej Szkole Lotników i w Szkole Obsługi Lotniczej (obie na terenie lotniska Ławica pod Poznaniem). Był też żołnierzem w 2. Pułku Lotniczym w Krakowie. Później zdemobilizowany. Zmobilizowany ponownie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej, służył w kompanii wartowniczej na lotnisku Okęcie w Warszawie.

2

Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Marka Szymańskiego.

Notka biograficzna: dr Mariusz Niestrawski

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska